ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. BŁ. PIOTRA JERZEGO FRASSATI W NOWYM SĄCZU - GIMNAZJUM - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - LICEUM PLASTYCZNE  
Jesteś  97102  odwiedzającym
Strona główna / O SZKOLE
 

POWSTANIE I ROZWÓJ

MISJA SZKOŁY

PATRON SZKOŁY - Pier Giorgio Frassati

FORMACJA

ORGAN PROWADZĄCY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W trosce o wychowanie młodego pokolenia, mając na uwadze szczególne miejsce, jakie w tym dziele zajmuje szkoła, ówczesny Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup Prof. Józef Życiński w dniu 1 września 1993 roku wydał dekret erygujący Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu. Z inicjatywą utworzenia w Nowym Sączu szkoły katolickiej wystąpił śp. Ks. dr Stanisław Lisowski (w latach 1977 – 2000 Proboszcz Parafii św. Małgorzaty). Organem założycielskim było Stowarzyszenie Przyjaciół Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, a obecnie Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Ks. S. Lisowskiego.
Utworzona w 1993 roku szkoła katolicka, była pierwszą tego typu w Diecezji Tarnowskiej i trwale wpisała się w lokalne środowisko. Naukę w liceum umożliwiono uczniom z całej Sądecczyzny a zwłaszcza z Nowego i Starego Sącza, Krynicy, Muszyny i Szczawnicy, a nawet z Nowego Targu i Zakopanego.
Szkoła początkowo mieściła się w budynku przy ul. Teligi w Nowym Sączu, należącym do Parafii św. Małgorzaty. Pierwszym dyrektorem szkoły był nauczyciel matematyki dr Tadeusz Rams. W wyniku rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzono nabór i 27 uczniów wpisano do dwóch oddziałów klasy pierwszej.
W lipcu 1998 roku Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego powierzył funkcję dyrektora szkoły ks. Pawłowi Stabachowi.
W 1999 roku szkoła pozyskała nowy budynek (po byłym Domu Dziecka) przy Placu Kolegiackim 2. W okresie wakacji został przeprowadzony generalny remont tegoż budynku. W efekcie 1 września 1999 roku młodzież mogła rozpocząć naukę w nowo wyremontowanym budynku.
W dniu 1 września 2000 roku odbyła się uroczysta inauguracja działalności Zespołu Szkół Katolickich w Nowym Sączu, w skład, którego weszło Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące i nowo powstałe Katolickie Gimnazjum. Natomiast 11 października tegoż roku Zespół Szkół Katolickich otrzymał sztandar i Patrona. Został nim „Człowiek ośmiu błogosławieństw”, błogosławiony Piotr Jerzy Frassati, patron studentów, młodzieży, ludzi gór i turystów. Tryskający radością młody Włoch kochał Boga i góry.  Postawą swoją zaświadczył, że można żyć normalnie i osiągnąć świętość, która przecież jest naszym powołaniem. Swym życiem udowodnił nam, że świętość jest darem dostępnym dla każdego, że dążenie do świętości jest czymś zupełnie naturalnym, jest drogą do odkrywania pełni swojej wiary, bogactwa świata, jakie niesie ze sobą drugi człowiek, odkrywania Boga.
Z dniem 1 września 2002 roku Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia oświatowego powołał na stanowisko dyrektora szkoły Ks. Pawła Kochaniewicza.
Szkoły skupione w Zespole Szkół Katolickich są placówkami niepublicznymi na prawach szkół publicznych i są wpisane w rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Jednocześnie Zespół jest zrzeszony w Radzie Szkół Katolickich z siedzibą w Warszawie, którą powołała Konferencja Episkopatu Polski.
Zespół Szkół nieustannie rozwija się proponując młodzieży z Sądecczyzny i okolic nowe możliwości kształcenia. Dla uczniów pragnących rozwijać swoje talenty artystyczne Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wiktor Skworc w dniu 23 lutego 2004 roku erygował dekretem Katolickie Liceum Plastyczne i Katolickie Policealne Studium Plastyczne. Placówki te w dniu 21 czerwca 2004 roku zostały wpisane do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych. Z dniem 1 września 2004 roku rozpoczęły działalność, a Katolickie Liceum Plastyczne z tymże dniem uzyskało uprawnienia szkoły publicznej. Nadzór nad szkołami artystycznymi sprawuje Minister Kultury i dziedzictwa narodowego.
W 2001 roku naszą Wspólnotę szkolną odwiedził Pasterz Diecezji Tarnowskiej Ks. Bp Wiktor Skworc.
Zapraszmy do obejrzenia fotografii z wizyty Ks. Biskupa

 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA